درهای لولایی

سیستم های مختلفی برای اتوماتیک کردن درهای لولایی در انواع تک لنگه، دو لنگه و تاشونده ارئه شده است که با توجه به ساختار ورودی ها و زاویه بازشو قابل انتخاب هستند.

توضیحات

سیستم های الکترومکانیک و هیدرولیک لولایی با توجه به وزن و طول هر لنگه، مورد استفاده قرار می گیردند.
• استفاده از چهار اپراتور و کنترل با تابلو فرمان پیشرفته جهت درهای لولایی سنگین در مناطق بادخیز
• درهای لولایی تک لنگه با استفاده از اپراتورهای هیدرولیک یا الکترومکانیک پر قدرت
• اپراتورهای پر قدرت و پر تردد برای درهای لولایی سنگین با ارتفاع زیاد
• استفاده ار اپراتورها و یراق ویژه برای درهای تاشونده با محدودیت فضای بازشو