تجهیزات جانبی

استفاده از تجهیزات جانبی مانند انواع کلیدهای فرمان ، ریموت و سیستمهای کنترل تردد در انواع مختلف تشخیص پلاک ، کدینگ ، کارت خوان و انواع دیگر امکان پذیر می باشد .

همچنین استفاده از چشم الکترونیک ، مدارهای مغناطیسی برای تشخیص حضور خودرو بر روی راهبند برای کاهش خطر برخورد و سیستمهای هشدار دهنده مانند چراغ راهنمایی و سیستمهای هشدار دهنده صوتی و فلاشر با تعبیه ورودی و خروجی های لازم ، قابل انجام خواهد بود.