راهبند یک طرفه کننده مسیر

راهبند یک طرفه کننده مسیر بصورت معمول اتوماتیک نیستند و تیغه های استفاده شده در این مدل به منظور تخریب چرخ و لاستیک خودروی متخلف، طراحی شده اند.

این تیغه ها به اندازه ای هستند که به زیر خودرو برخورد نمی کند و تردد از روی آنها در جهت تعیین شده بدون خطر می باشد.

این مدل جلوی خودروی مهاجم را نمی گیرد و فقط به آن آسیب وارد می کند. به همین دلیل از آن بعنوان یک لایه امنیتی بازدارنده استفاده می شود.

راهبند یک طرفه کننده بجز کاربرد امنیتی، کاربرد ترافیکی هم دارد، با این توضیح که در انتهای کوچه های یکطرفه، جهت ممانعت حتمی و جلوگیری از ورود ماشینها از طرف ورود ممنوع، این راهبندها نصب می شوند و بدلیل غیر اتوماتیک بودن، نیازی به نگهبان یا اپراتور ندارد.

صفحه اصلی