راهبند نیمه عمیق

راهبند ضد تروریستی نیمه عمیق در مدلهای سبک و سنگین برای مقابله با انواع خودروهای مهاجم طراحی می شود که نیازی به حفاری با عمق زیاد را ندارد و این ویژگی باعث می شود تا در مکانهایی که به دلیل وجود تاسیسات یا فیبر نوری، محدودیتی در عمق حفاری وجود دارد ، گزینه مناسبی باشد.

وقتی عمق حفاری کاهش می یابد، چگونه مقاومت دستگاه تامین می گردد؟

از طریق راهکارهای مهندسی، نوع اجرای فوندانسیون مشخص می شود و مقاومت راهبند و استحکام فوندانسیون در سطح تعریف می شود.

صفحه اصلی