راهبند مسدود کننده

راهبند مسدود کننده جهت جلوگیری از ورود هرگونه متحرکی از قبیل خودرو، موتور سیکلت، عابر به مکان تحت کنترل بکار می رود.

در برخوردهای احتمالی، وسیله نقلیه آسیب دیده و حتی در صورت استفاده از مدل های ضد تهاجم و ضد ترورستی، خودروی مهاجم منهدم می گردد. راه بندهای مسدود کنندۀ جاده ای برای دو کاربر ذیل تولید می شوند:

  • امنیتی
  • انتحاری
امکان استفاده همزمان راه بند مسدود کننده و بازویی به منظور استفاده از راه بند کفی در مواقع اضطراری
امکان استفاده همزمان راه بند مسدود کننده و ستونی به منظور کاربردهای امنیتی مختلف
امکان استفاده همزمان چند راه بند مسدود کننده در کنار هم با حرکت هماهنگ یا مجزا
امکان استفاده از سیستم تشخیص پلاک برای عبور خودروهای مجاز
امکان استفاده سیستم های Rfid برای شناسایی خودرو های مجاز
امکان استفاده از وسایل جانبی مانند چراغ راهنمایی ریموت کنترل
امکان طراحی و ساخت راه بند مسدود کننده تا عرض شش متر و ارتفاع های مختلف
امکان تغییر سرعت عملکرد از یک تا شش ثانیه با توجه به ظرفیت سیستم تامین قدرت
امکان ارائه ی راه بند مسدود کننده در رنگهای مختلف
امکان طراحی راه بند مسدود کننده با مقاومت های مختلف برای انواع خودروهای سبک و سنگین
امکان طراحی مدل نیزه دار برای بازدارندگی بیشتر