راهبند روسطحی

راهبند روسطحی بدلیل نوع طراحی در مکان هایی که امکان حفاری وجود ندارد مورد استفاده قرار می گیرد و همچنین بدلیل جابجایی آسان راه بند گزینه ای مناسب برای کنترل موقت مسیرهای عبوری می باشد.
در راهبند روسطحی، ورق روی سیستم با ضخامت 20 میلیمتر بعنوان مانع متحرک از مقاومت مناسبی برای مقابله با خودروهای مهاجم برخوردار است.
استراکچر ثابت راه بند روسطحی بوسیله صفحه ستون هایی که در طرفین راه بند تعبیه می شوند یا بوسیله رول بولت های مستحکم به زمین متصل می شود.
ورق رویی بوسیله لولاهای ویژه ای به استراکچر ثابت متصل می گردند که به راحتی قابل تعویض و گریس کاری می باشند.
جک های هیدرولیک در طرفین سیستم بوسیله یونیت هیدرولیک، باعث کنترل و حرکت ورق رویی راه بند می شوند.
پایه های مستحکم کناری ضمن مقاوم سازی صفحه متحرک، از جک های هیدرولیک در هنگام برخورد به خوبی محافظت می کند.

صفحه اصلی